BATCH SCHEDULE

 • Technical General (10 Week)
  • 02 Jul 2019 - 07 Sep 2019 (Current Batch)
  • 13 Aug 2019 - 18 Oct 2019 (Tentative)

 

 • Air Navigation (10 Week)
  • 02 Jul 2019 - 07 Sep 2019 (Current Batch)
  • 13 Aug 2019 - 18 Oct 2019 (Tentative)

 

 • Aviation Meteorology (06 Week)
  • 02 Jul 2019 - 09 Aug 2019 (Current Batch)
  • 13 Aug 2019 - 20 Sep 2019 (Tentative)

 

 • Air Regulations (08 Week)
  • 02 Jul 2019 - 09 Aug 2019 (Current Batch)
  • 13 Aug 2019 - 20 Sep 2019 (Tentative)

 

 • RTR (A) - (03 Week)
  • 22 Jul 2019 - 09 Aug 2019 (Current Batch)
  • 16 Sep 2019 - 04 Oct 2019 (Tentative)
%d bloggers like this: